โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์

ชื่อโรงเรียน หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หลังสวน
เขต/อำเภอ หลังสวน
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.lto.ac.th