โรงเรียนวัดแหลมปอ

ชื่อโรงเรียน วัดแหลมปอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สวี
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watlaemposchool@gmail.com
เว็บไซต์ -