โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)

ชื่อโรงเรียน วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าหิน
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ school.watthahin@gmail.com
เว็บไซต์ -