โรงเรียนชุมชนสวี

ชื่อโรงเรียน ชุมชนสวี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาโพธิ์
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ chumchonsawe@gmail.com
เว็บไซต์ -