โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

ชื่อโรงเรียน อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาโพธิ์
เขต/อำเภอ สวี
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ anubansawi147sc@gmail.com
เว็บไซต์ www.anubansawi.ac.th