โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา

ชื่อโรงเรียน สหกรณ์พัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งคาวัด
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ sahakorn.04042011@gmail.com
เว็บไซต์ -