โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านเขาหลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งหลวง
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ khaolang005@gmail.com
เว็บไซต์ www.khaolang.com