โรงเรียนสามัคคีวัฒนา

ชื่อโรงเรียน สามัคคีวัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ละแม
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ samakkeawat@gmail.com
เว็บไซต์ -