โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต

ชื่อโรงเรียน วัดสุวรรณนิมิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งหลวง
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ cpnsch134@gmail.com
เว็บไซต์ -