โรงเรียนวัดปากน้ำละแม

ชื่อโรงเรียน วัดปากน้ำละแม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ละแม
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -