โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

ชื่อโรงเรียน วัดปิยะวัฒนาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ละแม
เขต/อำเภอ ละแม
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watpiya.lamae2@gmail.com
เว็บไซต์ www.watpiyaschool.com