โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ

ชื่อโรงเรียน อนุบาลพะโต๊ะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล พะโต๊ะ
เขต/อำเภอ พะโต๊ะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ anubarnphato@gmail.com
เว็บไซต์ anubarnphato.ac.th