โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทะเลทรัพย์
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -