โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)

ชื่อโรงเรียน อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางสน
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ anubanpathui@gmail.com
เว็บไซต์ -