โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาไชยราช
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ thairat76@hotmail.com
เว็บไซต์ www.thairatwitthaya76.net