โรงเรียนวัดบางแหวน

ชื่อโรงเรียน วัดบางแหวน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปากคลอง
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.watbangwaen.co.th