โรงเรียนชุมชนประชานิคม

ชื่อโรงเรียน ชุมชนประชานิคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าแซะ
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ weerapat_sri@hotmail.com
เว็บไซต์ www.prachanikhom.ac.th