โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าแซะ
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Kru.thairat.77@gmail.com
เว็บไซต์ -