โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

ชื่อโรงเรียน อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าแซะ
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ anuban_thasae@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -