โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทรัพย์อนันต์
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -