โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ถ้ำสิงห์
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -