โรงเรียนวัดทุ่งคา

ชื่อโรงเรียน วัดทุ่งคา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งคา
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ school_watthungka@hotmail.com
เว็บไซต์ -