โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดหาดพันไกร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หาดพันไกร
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -