โรงเรียนวัดนาทุ่ง

ชื่อโรงเรียน วัดนาทุ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาทุ่ง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Watnatung@hotmail.com
เว็บไซต์ -