โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านนาชะอัง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาชะอัง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ a-naang@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th.bannachaang