โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

ชื่อโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังใหม่
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ thairat66@hotmail.com
เว็บไซต์ -