โรงเรียนวัดวังไผ่

ชื่อโรงเรียน วัดวังไผ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังไผ่
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ WatWangPaiSchool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.cpn1.go.th/watwangpaischool/