โรงเรียนอนุบาลชุมพร

ชื่อโรงเรียน อนุบาลชุมพร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าตะเภา
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ Anubanchumphon@gmail.com
เว็บไซต์ www.anubanchumphon.ac.th