โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)

ชื่อโรงเรียน อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ตากแดด
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ School_osb@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watsuban.ac.th