โรงเรียนวัดพิชัยยาราม

ชื่อโรงเรียน วัดพิชัยยาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่ายาง
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ watpichaiyaram@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watpichaiyaram.ac.th