โรงเรียนคลองหินพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน คลองหินพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองหิน
เขต/อำเภอ อ่าวลึก
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.klonghinpit.ac.th