โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ชื่อโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองท่อมใต้
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ tipmontre_14@hotmail.com
เว็บไซต์ www.kbs.ac.th