โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

ชื่อโรงเรียน คลองพนสฤษดิ์พิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองพน
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ Khlongponsaritpitaya@hotmail.com
เว็บไซต์ www.saritpittaya.ac.th