โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

ชื่อโรงเรียน คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองท่อมใต้
เขต/อำเภอ คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ ktsschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.kts.ac.th