โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

ชื่อโรงเรียน คลองยางประชานุสรณ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองยาง
เขต/อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ pn-school@windowslive.com
เว็บไซต์ www.pn-school.com