โรงเรียนเขาดินประชานุกูล

ชื่อโรงเรียน เขาดินประชานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาดิน
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.kdpschool.ac.th