โรงเรียนบ้านเกาะไทร

ชื่อโรงเรียน บ้านเกาะไทร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปกาสัย
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ k2504@hotmail.com
เว็บไซต์ -