โรงเรียนบ้านคลองเขม้า

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองเขม้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองเขม้า
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108101021