โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง

ชื่อโรงเรียน บ้านเกาะฮั่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะศรีบอยา
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -