โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา

ชื่อโรงเรียน บ้านเกาะศรีบอยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะศรีบอยา
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ thisa08@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108101019