โรงเรียนบ้านเกาะจำ

ชื่อโรงเรียน บ้านเกาะจำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะศรีบอยา
เขต/อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ mamy.yah@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index_view.phpSchoo