โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาดินประชาพัฒน์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ดินอุดม
เขต/อำเภอ ลำทับ
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ thorn541@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108101019