โรงเรียนบ้านเกาะไทร

ชื่อโรงเรียน บ้านเกาะไทร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งไทรทอง
เขต/อำเภอ ลำทับ
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -