โรงเรียนโคกยอ

ชื่อโรงเรียน โคกยอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาต่อ
เขต/อำเภอ ปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ kokyor.school@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108101018