โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดหาดถั่ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปลายพระยา
เขต/อำเภอ ปลายพระยา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ amy.kava.ii@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index_view_kk_stu.p