โรงเรียนบ้านคลองโตนด

ชื่อโรงเรียน บ้านคลองโตนด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะลันตาน้อย
เขต/อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108101015