โรงเรียนบ้านเกาะปอ

ชื่อโรงเรียน บ้านเกาะปอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะลันตาใหญ่
เขต/อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -