โรงเรียนบ้านเขาฝาก

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาฝาก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองยาง
เขต/อำเภอ เกาะลันตา
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ bkfsch@yahoo.co.th
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index_view.phpSchoo