โรงเรียนบ้านเขาดิน

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาดิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หน้าเขา
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108101012