โรงเรียนบ้านกอตง

ชื่อโรงเรียน บ้านกอตง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาดิน
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ midorigift@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/index.phpSchool_ID=